Apartman A8

  • Balkanska br. 49

Rezervacija za apartman: Apartman A8

Cene za 1-2 osobe dnevno
1 - 2 noćenja65 €
3 - 4 noćenja55 €
5 - 6 noćenja50 €
7 + noćenja45 €
+10€/noć za svaku dodatnu osobu
Deca ispod 12 godina - BESPLATNO